Evžen Černín z Chudenic

© 2019 Národní památkový ústav