Ferdinand Schröffel ze Schröffenheimu

© 2019 Národní památkový ústav