František Vešeléni

© 2019 Národní památkový ústav