Hugo Leopold Kálnoky von Köröspatak

Vyobrazené osobnosti

Katalogové číslo

LS2848

© 2019 Národní památkový ústav