Hugo Leopold Kálnoky von Köröspatak, Marie Adéla Sabran-Pontevès - Waldstein-Wartenberg, roz. Kálnoky von Köröspatak, Kristýna Marie Stolberg-Stolberg zu Bramstedt, roz. Kálnoky von Köröspatak

© 2019 Národní památkový ústav