Ignác Schröffel z Mannsberka

© 2019 Národní památkový ústav