Isabella Kálnoky von Köröspatak, roz. Schrattenbach

© 2019 Národní památkový ústav