Jan Josef Khevenhüller-Metsch

© 2019 Národní památkový ústav