Jan Křtitel Mittrowský

© 2019 Národní památkový ústav