Jiří Ludvík Brunšvicko-Lüneburský

© 2019 Národní památkový ústav