Julie Mittrowská, roz. Salis-Zizers

© 2019 Národní památkový ústav