Marie Adéla Sabran-Pontevès - Waldstein-Wartenberg, roz. Kálnoky von Köröspatak

© 2019 Národní památkový ústav