Marie Adéla Sabran-Pontevès - Waldstein-Wartenberg, roz. Kálnoky von Köröspatak, Kristýna Marie Stolberg-Stolberg zu Bramstedt, roz. Kálnoky von Köröspatak

Vyobrazené osobnosti

Katalogové číslo

LS06102b090

Rok

60. léta 19. století

© 2019 Národní památkový ústav