Marie Adéla Sabran-Pontevès - Waldstein-Wartenberg, roz. Kálnoky von Köröspatak, Kristýna Marie Stolberg-Stolberg zu Bramstedt, roz. Kálnoky von Köröspatak, Jan Nepomuk Waldstein-Wartenberg, Günther Stolberg-Stolberg zu Bramstedt

© 2019 Národní památkový ústav