Philipp Clüver (Klüwer, Cluwer, Cluvier, Cluverius, Cluverii)

© 2019 Národní památkový ústav