Zikmund Antonín Hohenwart

© 2019 Národní památkový ústav