Zikmund Bedřich Khevenhüller

© 2019 Národní památkový ústav