Zikmund Jindřich Kálnoky von Köröspatak

© 2019 Národní památkový ústav