Alexander Jan Kálnoky von Köröspatak

Vyobrazené osobnosti

Katalogové číslo

LS02954

© 2020 Národní památkový ústav