Součástí mobiliáře státních hradů a zámku je několik tisíc portrétů z období od konce 16. století až do 40. let 20. století, a to obrazů, kreseb, grafických listů i sochařských děl, která pocházejí z historických fondů zpřístupněných i tzv. svozových památek. Tento bohatý soubor portrétů ještě výrazně doplňuje početná sbírka historických fotografií, která čítá kolem stovky tisíc kusů, mezi nimiž vynikají například daguerrotypie z pařížských ateliérů.

V této databázi prezentujeme z rozsáhlé portrétní sbírky lysického zámku výběr, do kterého byla zahrnuta historická kolekce portrétních grafických listů, uspořádaná v době kolem poloviny 19. století díky hraběti Emanuelu Dubskému z Třebomyslic (1806–1881) a kolekce grafických portrétů z majetku knížat ze Salm-Reifferscheidtu.. Tento výběr je postupně doplňován dalšími identifikovanými portrétními díly zachycujícími především české a moravské aristokraty, jejichž podobizny nejsou ve sbírkách na našem území určeny nebo dochovány.

Databáze uvádí kromě údajů o portrétované osobě, autorech díla, také informace o díle. Fotografickou reprodukci ve vysoké kvalitě určené k publikování je možné objednat e-mailem.

On-line katalog portrétů ze sbírek státních hradů a zámků je součástí výzkumného cíle Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR (DKRVO).

Rejstřík vyobrazení

Rejstřík autorů

© 2020 Národní památkový ústav