Marie Adéla Sabran-Pontevès - Waldstein-Wartenberg, roz. Kálnoky von Köröspatak

© 2020 Národní památkový ústav