Isabella Kálnoky von Köröspatak, roz. Schrattenbach

© 2020 Národní památkový ústav