Julie Mittrowská, roz. Salis-Zizers

© 2020 Národní památkový ústav