Zikmund Antonín Hohenwart

© 2020 Národní památkový ústav