Josefína Mittrowská, roz. Schröffel z Mannsberka

© 2020 Národní památkový ústav