Jan Křtitel Mittrowský

© 2020 Národní památkový ústav