Jiří Ludvík Brunšvicko-Lüneburský

© 2020 Národní památkový ústav