Evžen Černín z Chudenic

© 2020 Národní památkový ústav