František Josef Schröffel z Mannsberka

© 2020 Národní památkový ústav