František Vešeléni

© 2020 Národní památkový ústav