Jindřich Lotrinský

© 2020 Národní památkový ústav