Zikmund Bedřich Khevenhüller

© 2020 Národní památkový ústav