Ferdinand Schröffel ze Schröffenheimu

© 2020 Národní památkový ústav