Gustav Kálnoky von Köröspatak

Vyobrazené osobnosti

Katalogové číslo

LS02956

© 2020 Národní památkový ústav